Ανακοίνωση για πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας ΙδιωτικούΔικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Αναρτήθηκε στις 9/04/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας ΙδιωτικούΔικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07