Ανακοίνωση για Πλήρωση θέσεων της με αριθμ. 13/2021 (ΦΕΚ 66/τ.ΑΣΕΠ/31.12.21) Προκήρυξης του ΑΣΕΠ για Δήμο Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 20/01/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Πλήρωση θέσεων της με αριθμ. 13/2021 (ΦΕΚ 66/τ.ΑΣΕΠ/31.12.21) Προκήρυξης του ΑΣΕΠ για Δήμο Λευκάδας