Ανακοίνωση σχετικά με την ΣΟΧ4/2023 Δήμου Λευκάδας πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 22/12/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την ΣΟΧ4/2023 Δήμου Λευκάδας πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Επισυναπτόμενα