Ανακοίνωση για την Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

Αναρτήθηκε στις 10/12/2021, στην κατηγορία ΔΕΠΟΚΑΛ

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022