ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 19/06/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου Λευκάδας