Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ

Αναρτήθηκε στις 6/06/2022, στην κατηγορία ΔΕΠΟΚΑΛ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ