Ανακοίνωση-Πρόσκληση συμμετοχής στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Φιλοζωικά Σωματεία και Φιλιζωικών Οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αναρτήθηκε στις 14/02/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση συμμετοχής στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Φιλοζωικά Σωματεία και Φιλιζωικών Οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα