Ανακοίνωση-Πρόσκληση συμμετοχής στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Αναρτήθηκε στις 21/02/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση συμμετοχής στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς