ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε στις 16/05/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ