Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών

Αναρτήθηκε στις 28/07/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών