Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών

Αναρτήθηκε στις 28/07/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών