Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών

Αναρτήθηκε στις 28/07/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών