ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αναρτήθηκε στις 28/07/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους (19 ΑΤΟΜΑ) και μερικής απασχόλησης (12), συνολικά 31  για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Λευκάδας για το διδακτικού έτους 2023-2024. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την ΔΕΥΤΕΡΑ 31 Ιουλίου 2023 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11 Αυγούστου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία: