Ανακοίνωση ΣΟΧ3-22 για πρόσληψη ΙΔΟΧ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Αναρτήθηκε στις 27/04/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΣΟΧ3-22 για πρόσληψη ΙΔΟΧ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων