Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινότητας για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΠΣΚΠ)

Αναρτήθηκε στις 30/05/2024, στην κατηγορία Κέντρο Κοινότητας

Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινότητας για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΠΣΚΠ)