ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ Μαγείρων

Αναρτήθηκε στις 4/08/2023, στην κατηγορία ΔΕΠΟΚΑΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ Μαγείρων