Ανάρτηση της με αριθμ.πρωτ. 10056/16.05.2024 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένης  Συμβούλου

Αναρτήθηκε στις 16/05/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανάρτηση της με αριθμ.πρωτ. 10056/16.05.2024 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένης  Συμβούλου