Ανάρτηση τροποποιημένου πίνακα επιτυχόντων ειδικότητας ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (106) της ΣΟΧ2/2023

Αναρτήθηκε στις 31/05/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανάρτηση τροποποιημένου πίνακα επιτυχόντων ειδικότητας ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (106) της ΣΟΧ2/2023