Ανάρτηση τροποποιημένου πίνακα επιτυχόντων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2023 Δήμου Λευκάδας Ειδικότητας ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αναρτήθηκε στις 31/01/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ανάρτηση τροποποιημένου πίνακα επιτυχόντων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2023 Δήμου Λευκάδας Ειδικότητας ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ