Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινότητας Βασιλικής Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 2/11/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινότητας Βασιλικής Δήμου Λευκάδας

Επισυναπτόμενα