Απόφαση Δημάρχου για αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

Αναρτήθηκε στις 7/12/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Απόφαση Δημάρχου για αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου

Επισυναπτόμενα