Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 4/04/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας