Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό αναπληρώτριας προϊσταμένης του τμήματος Εσόδων περιουσίας και Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 4/04/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό αναπληρώτριας προϊσταμένης του τμήματος Εσόδων περιουσίας και Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας