Τροποποίηση Συμπλήρωση Απόφασης Δημάρχου για ορισμό αντιδημάρχων

Αναρτήθηκε στις 15/02/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Συμπλήρωση Απόφασης Δημάρχου για ορισμό αντιδημάρχων