Απόφαση ΔΣ για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ιματισμού και υποδημάτων στο Δήμο Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 2/05/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Απόφαση ΔΣ για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης ιματισμού και υποδημάτων στο Δήμο Λευκάδας