Απόφαση ΟΕ 448

Αναρτήθηκε στις 14/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 32.000,00  €

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα