Απόφαση ΟΕ 449

Αναρτήθηκε στις 14/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ»,  προϋπολογισμού 15.200,00 €

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα