Απόφαση ΟΕ 450

Αναρτήθηκε στις 14/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της με αριθμ. 394/2021(ΑΔΑ 660ΗΩΛΙ-0ΑΤ) απόφασής της σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ” Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών ΔΕ Απολλωνίων”

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα