Απόφαση ΟΕ 452

Αναρτήθηκε στις 14/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού 25.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα