Απόφαση ΟΕ 454

Αναρτήθηκε στις 14/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα