Απόφαση ΟΕ 456

Αναρτήθηκε στις 15/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε.περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα