Απόφαση ΟΕ 460

Αναρτήθηκε στις 4/08/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου   «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμού 520.000,00  με ΦΠΑ και με  Α/Α συστήματος 180099

Επισυναπτόμενα