Απόφαση ΟΕ 464

Αναρτήθηκε στις 4/08/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. επικαιροποίησης της αριθ. 290/2021  απόφασης της Ο.Ε. για  ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη  συμβολαιογραφικής πράξης εξαγοράς ακινήτου.

Επισυναπτόμενα