Απόφαση ΟΕ για έγκριση όρων διακήρυξης για «Αποκατάσταση – Συντήρηση Διαμόρφωση & Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Οδών Οικισμού Μαραντοχωρίου Λευκάδας»

Αναρτήθηκε στις 23/06/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απόφαση ΟΕ για έγκριση όρων διακήρυξης για «Αποκατάσταση – Συντήρηση Διαμόρφωση & Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Οδών Οικισμού Μαραντοχωρίου Λευκάδας»