Απόφαση ΟΕ για εγκρίση όρων διακήρυξης και τεύχων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 500.000,00€

Αναρτήθηκε στις 14/03/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απόφαση ΟΕ για εγκρίση όρων διακήρυξης και τεύχων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 500.000,00€