Απόφαση ΟΕ για την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου Εξωραϊσμός Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 28/09/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απόφαση ΟΕ για την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου Εξωραϊσμός Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λευκάδας