Απόφαση ΟΕ για την κατασκευή δεξαμενής για την πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής του Φρυνίου

Αναρτήθηκε στις 28/03/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Απόφαση ΟΕ για την κατασκευή δεξαμενής για την πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής του Φρυνίου