Απόφαση ΟΕ για τροποποίηση του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ινθυοτροφείο Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 24/05/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απόφαση ΟΕ για τροποποίηση του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ινθυοτροφείο Λευκάδας