Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

377

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: