Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης απότμησης του πεζοδρομίου, στις οδούς ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ και της παράλληλης ανώνυμης Δημοτικής οδού, Οικοδομικού Τετραγώνου 420 στα ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ εντός σχεδίου πόλης, στην Λευκάδα, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης: "ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ", στην κοινότητα Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η υπ΄αριθ. 135/2024 απόφ. Δ.Ε.).

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: