Απόφαση ∆.Σ έγκρισης καταβολής αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: