Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 10/2024 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οικ. έτους 2024, του Δ.Λ.Τ.Λ.

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: