Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 11/2024 απόφασης Δ.Σ. του ΔΛΤΛ περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2023, του Δ.Λ.Τ.Λ.

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: