Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λευκάδας (2019-2023).

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: