Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου δημοτικού κτιρίου (α΄ όροφος) στην οδό Θ. Στράτου 1, για την στέγαση & λειτουργία παραρτήματος της εταιρείας ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: