Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», προϋπολογισμού 212.000,00 €, αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: