Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 43.505,90 €

Αριθμός Απόφασης:

126

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: