Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 €

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: