Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2023, & 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: