Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ» με προϋπολογισμό 47.471,99 €

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: